Суреттерді жуктеу
Компьютерден суретті танданыз
Макс. файл олшемі 1024 кб
Пішіндер: jpg, jpeg, gif, png
Файлды танданызКызмет туралы
Фотосуреттерінізді онлайн режимінде орналастыргыныз келе ме? Тамаша идея! Тегін кызметті пайдаланыныз 2pic.ws! 2pic.ws - тегін фотосурет хостинг, суреттерді тез толтырмай, сауалнамаларды толтырмай, суреттерінізді желіге тез орналастыруга мумкіндік береміз! Достарынызбен фотосуреттерді ортак пайдалануды калайсыз ба? Ештене онай! Фотосуретті біздін порталга жуктеніз жене оны кору ушін тікелей сілтеме аласыз! Растау кодтарын, парольдерді енгізбеніз, сурактарга жауап берудін кажеті жок жене курделі купия создерді есте сактаныз - жай гана фотосуретті косыныз! Сізге кобірек керек пе? Карапайым тіркелу Сізге коптеген жана мумкіндіктерді косады! Тіркелген пайдаланушылар оз фотосуреттерін шексіз уакытка сактауга кукылы! Сондай-ак, фотосуреттерінізді баскарыныз, желідегі фото альбомдарды жасаныз, оларды караудан жене тагы баскалардан корганыз! Біздін жоба унемі жетілдірілуде, жана мумкіндіктер ашылып, косылады!